آرشیو دسته بندی: هوشمند سازی

هوشمند سازی سیستم های فرئدگاهی و سالن ترانزیت

هوشمند سازی تجهیزات فرودگاهی

هوشمند سازی تجهیزات فرودگاهی ، شرکت راه اندازی سیستم هوشمند فرودگاه ها ، شرکت خدمات سیستم هوشمند سازی تجهیزات و لوازم فرودگاهی ، هزینه هوشمند سازی تجهیزات فرودگاهی ، هوشمند سازی تجهیزات و پایه نه های مسافری ، ریلی ، قطار . بنادر ، هوشمند سازی بندر ها و تجهیزات بندر ، هوشمند سازی تجهیزات راه آهن

طراحی سیستمهای امنیتی

طراحی چراغهای هشدار دهنده

طراحی سیستمهای هوشمند روشنایی داخلی و بیرونی

طراحی سیستمهای کنترل هشدار

طراحی و اجرای سیستمهای هوشمند کنترل کانتر و نوار نقاله

از طریق سناریوهای برنامه ریزی شده اتوماتیک و دستی

با استفاده از سیستم های بیسیم و پنل های لمسی

هواساز و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی طراحی و اجرای سیستم های هوشمند کنترل تجهیزات