بادنمای فرودگاهی

بادنمای فرودگاهی - هواشناسی

بادنمای فرودگاهی

بادنمای فرودگاهی ، باد نمای هلیکوپتر ف تولید کننده بادنما ، خرید و فروش بادنما فرودگاهی و هواشناسی ، قیمت بادنمای فرودگاهی ، هزینه و تعرفه بادنمای ، ساخت و تولیدی بادنما ، خرید بادنما ، فروش بادنما ، فروشگاه تجهیزات هوایی ، فرودگاهی

مورد استفاده در باند فرودگاه ها و هلی کوپتری و سکوهای نفتی

استفاده از ستون ها از نوع لوله های استنلس استیل یا فلز گالوانیزه مقاوم

امکان اتصال به سازه موجود در فرودگاه ها

طراحی مناسب سازه  جهت چرخش 360 درجه و به صورت افقی و عمودی پارچه بادنما

پارچه ضد آب و سبک با قابلیت چرخش 360 درجه دور محور

باد با سرعت 15 نات آن را کاملا به صورت افراشته در می آورد

رنگ استاندارد قرمز و سفید

امکان تعویض و یا سرویس به سهولت برای یک نفر وجود دارد

پارچهاز نوع درجه یک و ضد فرسایش

دارای ستونهای مقاوم از نوع آهن و یا استیل طبق سفارش

ارتفاع طبق استانداردهای فرودگاهی و هلی کوپتری

سازه با توجه به اقلیم میتواند از جنس آهن یا استیل باشد

طراحی به صورتی انجام شده است که جهت باد با سرعت 3 نات به بالا را با خطای کمتر از 5 درجه نشان می دهد

مجهز به چراغ داخل مخروط و همچنین چراغ مانع استاندارد به صورتی که با تامین حداقل 2 فوت کندل از فاصله 300 متری قابل رویت می باشد